Dansk e-handels drifts analyse 2016

Tak fordi du deltager i Dansk e-handels drifts analyse 2016.

Med større viden omkring Dansk e-handels drift hjælper vi jer med at forstå jeres omkostninger og tidsforbrug på alle de centrale områder i driften af jeres e-shop; både internt og ekstern. Med den viden vores rapport giver, kan I derefter målrette optimering af jeres omkostninger og og dermed styrke jeres bundlinje.

Margin & Sons’ fremsender jeres resultat af “Dansk e-handels drifts benchmark 2016: Markedsindeks”-rapporten til din email adresse efter I har gennemført analysen.
Markedsrapporten koster 1750 Kr.

Kom i gang nu
Udarbejdet i samarbejde med

Download et eksempel på rapporten

3 simple trin

Indsaml jeres Data
Analysen kan gennemføres væsentligt hurtigere, hvis I kender nøgletallene for aktiviteter ved indkøb, på lageret, for service og har jeres årsrapport for 2015 ved hånden.
Gennemfør analysen
Selve undersøgelsen tager typiske mellem 30-45min. at gennemføre.
Husk at jo bedre data I indtaster, jo mere præcis vil analysen af jeres potentiale være.
Modtag din rapport
Når rapporten ligger i jeres indbakke vil den give jer et klart benchmark på virksomhedens drift i forhold til gennemsnittet af andre danske e-handlere.

Analysen

...
Loading