Forskning

Margin & Sons er drevet af nysgerrigheden i udviklingen af e-handelsmarkedet i Danmark og i interessen i hvordan det er muligt at drive bedre og mere profitable e-handelsbutikker.
Vi er optaget af at lære vores kunder og deres markeder at kendt, at undersøge og dykke ned i både de enkelte parametre, som har betydning for en e-handels indtjening samt de større og mere tværgående elementer, som influerer prissætning og fortjeneste.
Margin & Sons ønsker at udvikle viden om e-handel løbende gennem kvalitative og kvantitative analyse baseret på spørgeskemaer, interviews og indsamling af data fra samarbejdspartnere og virksomheder inden for e-handelsområdet i Danmark og Norden – og at samarbejde med såvel virksomheder som universiteter og højere læreanstalter.
Margin & Sons lover sine samarbejdspartnere og kunder at vi konstant vil have fokus på at udvikle, indsamle og skabe nye metoder og redskaber til stadig højere fortjeneste til det fælles gode for både kunder, forretningspartnere og Margin & Sons selv.