Services

Margin & Sons har specialiseret sig i at forbedre lønsomheden for e-handelsforretninger ved at fokusere på de omkostningselementer, der ligger i forbindelse med selve driften af forretningen.

Vores rådgivning fokuseres omkring eet eneste centralt forretningsmæssigt spørgsmål:

Hvordan kan vi strømline din forretning, så du kan tjene mere per solgt enhed?

Vi laver således hverken online markedsføring eller optimering af hjemmesider, men beskæftiger os udelukkende med at hjælpe e-handels forretninger med at minimere den tid de bruger og omkostninger de har i forbindelse med indkøb, varehåndtering, virksomhedsdrift og logistik.

I gennemsnit har vi øget fortjenesten per solgt varer med mere end 20 % – Du kan selv regne ud hvad det ville betyde for din forretning.

Flere typer services

Margin & Sons tilbyder fire forskellige typer af services, der kan hjælpe din e-handelsforretning:

Som udgangspunkt kan vi hjælpe dig med:

  • Analyse og anbefalinger
  • Rådgivning og sparring
  • Eksekvering og opstart
  • Løbende service og overvågning